Popis výstupu na Island Peak - Imja Tse 6 189 m.n.m.

Normální cesta.
Název Island Peak byl dán tomuto vrcholu roku 1952 skupinou Erica Shiptona, která prozkoumávala Barun Gorge. Tato hora viděná z Dingboche se opravdu podobá ledovcovému ostrovu v moři. Roku 1983 byla opět přejmenována na Imja Tse, ačkoliv se zdá, že pod jejím výstižným jménem Island Peak ji lidé znají víc.
Hora byla poprvé slezena roku 1953 velice renomovaným týmem jako příprava na výstup na Mt. Everest. Byli to Charles Evans, Alf Gragory, Charles Wylie a Tenzing Norgay - první pokořitel Mt. Everestu společně s Sirem E. Hillarym,  spolu se sedmi šerpy, kteří nesli kyslíkové přístroje. Naštěstí se tohle nestalo zvykem a většina lidí je dnes schopna vylézt na vrchol bez kyslíkových láhví. Následující výstup nebyl uskutečněn až do roku 1975.
Viděna z morény mezi Periche a Dingboche hora se zdá malá vedle jižní stěny Lhotse. Ale při  přiblížení se odhalí jako zajímavý a atraktivní vrchol s ledovcovou západní stranou, vyrůstající z ledovce Lhotse. Hora jako samotná o sobě je ve skutečnosti prodloužením jižního hřebene z Lhotse Shar a je oddělena od něho malou soutěskou. Nad touhle puklinou, rostoucí k jihu, je klasický krásný hřeben vedoucí k vrcholu Imja Tse. Pokračováním tohoto hřebene sestupujíc k jihozápadu, se zabezpečuje část normálního sestupu, který se stáčí okolo jižního vrcholu.
Island Peak zajišťuje hezký výstup na vrchol. Je zde možno také vidět úchvatnou scenérii v Solo Khumbu. Jestliže se vrchol podobá ostrovu v ledovém moři, potom pevnina se formuje okruhem skalnatých výběžků, které vyrůstají na severu z rozeklaných vrchlů Nuptse (7879 m), Lhotse (8501 m), Lhotse středního vrcholu (8410 m) a Lhotse Shar (8383 m). Na východě, vyrůstajíc nad zamrzlé vlny ledovce Lhotse Shar, je Cho Polu (6734 m), za kterým můžete vidět rudou granitovou masu Makalu (8475 m). Na sever od ledovce Imja se tyčí Baruntse (7720 m) a vrcholky Amphu směřují jižně až ke špičce tajemné Ama Dablam (6856 m), který jako gigantická mořská stráž hlídá vchod do ledovcové zátoky, ve které stojí Island Peak.
Obvyklé místo pro base camp je Pareshaya Gyab (5087 m), mezi Imja Tse a boční morénou ledovce Imja. Místo není zase až tolik atraktivní a v případě hustého sněžení je zde nebezpečí lavin.
Aby se dosáhlo base campu z Chhukhung (4730 m), tak se musí stoupat zpočátku velmi příkře k jihu. Dále budeme  sledovat morénu na východě podél hlavního údolí pod jižním anebo ve skutečnosti levým břehem ledovce Lhotse. Stezka potom vede podél ledovcových potoků ke špičce ledovce Imja. V tomhle místě se stezka  otáčí severo-východně a překračuje vyschlé jezero mezi Lhotse a ledovcem Imja.
Z base campu cesta dále vede po okraji jihovýchodní základny Imja Tse. Mezi morénou a horami, před tím,než se cesta stočí na severovýchod,vás čeká stoupání příkrými travnatými svahy s malými skalními stupni.
Cestou jsou vidět malé kamenné pyramidy "mužici" lemující cestu. Jednoduchý výstup otevřenou roklí vede mezi dvěma velice dobře poznatelnými hřebeny k místu výškového kempu pod levým hřebenem, který je napravo od převislého ledovce (5280 m). Při kempování pozor při výběru místa kvůli možnému nebezpečí lavin. / Po větším sněžení/.
Z místa výškového tábora vede výstup přes širokou otevřenou průrvu a dostává se až k pravému hřebeni. Sleduje  hřeben,který nám umožňuje jednoduchý výlez k sněhem pokrytému ledovci nad námi. Další pokračování musíme najít nalevo, aby se obešly nebezpečné seraky a trhliny.
Po překročení rokle plné kamení vede stometrová sněhová rampa nahoru k vrcholovému hřebenu. Poslední pohyby na hřebeni jsou často těžké a hodně skupin zde zanechává fixní lana, aby si zajistily sestup. Hřeben sám o sobě není náročný a vlní se směrem k hlavnímu vrcholu, který lze dosáhnout finálním sněhovým stoupáním.

Severní hřeben
První výstup ze severu uskutečnil roku 1958 Alf Gregory, Dick Cook a dva šerpové. Na sever od hlavního vrcholu hřeben pokračuje do výšky 5700 m. Cesta stoupá na hřeben, který je dosažitelný pravým břehem ledovce Imja a boční morénu na pravém břehu ledovce Lhotse Shar. Potom sledujte hřeben, který je nádherně sněhový až ke konečným vrcholovým stupňům. Tohle je dlouhý hřeben, který může být obtížný za sněhových podmínek a můžou se zde objevit trhliny. Výstup je o něco málo těžší než normální cesta.
Úplný travers obou dvou popsaných cest je perfektní způsob výstupu.