Popis treku okolo Annapúrny

Představení treku z Besu Sahar do Pokhary.
Trek je asi 180 km dlouhý a trvá 18–20 dní. Průsmyk Thorong La, kterým musíte projít, je více než 4 000 metrů nad mořem. Všude cestou jsou velice dobré ubytovny, až na průsmyk samotný (na ten je třeba se pořádně připravit). Dávejte pozor na sebemenší příznaky horské nemoci! Trek vás povede proti směru hodinových ručiček a konec trekkingu si můžete zvolit v Jomosonu a nebo v Pokaře.

Z Káthmándú do Besi Sahar
Vyjíždíte autobusem z Káthmándú do Dumre a Besi Sahar. Cesta do Dumre trvá 6 hod. s jednou půlhodinovou přestávkou na oběd. Po příjezdu do Dumre nás bude čekat již pouze tříhodinový transport na korbě nákladního auta do Besi Sahar, výchozí vesnice našeho treku.
Káthmándú – Dumre: 8 hod.
Dumre - Besi Sahar: 6 hod.

Z Besi Sahar do Ngadi
Cestička se prudce stáčí z kopce, až přijdete k řece. Projdete vsí Samrong, na obou březích je Lama Gaon Jdete podél řeky na východ, pak odbočte cestou do polí. Za vesnicí Sera přijdete do širokého údolí řeky Marsyangdi. Na druhém břehu je vesnice Khudi. Buď přejdete po chatrném mostě a jste ve vsi nebo po 20 minutách chůze dojdete k novému mostu. Cesta pak pokračuje po západním břehu řeky Marsyangdi a prochází řekou Khudi. Za 10 minut jste v malé vísce Ngadi, kde je několik ubytoven.
Besi Sahar – Ngadi: 6 hod..

Z Ngadi do Jagatu
Přejdete říčku a jděte terasovitými políčky až na most. Cesty se tu dělí na novou a starou. Lepší je dát se vlevo, cesta je jednodušší a bezpečnější. Za kopcem se cesty spojí. Stoupáte vzhůru do prašného kopce, na jehož vrcholku je vesnice Bahudanda. Cestou minete policejní stanici. Místo je vhodné pro odpočinek. Cesta z Bahunandy prudce klesá, po 15 minutách přijdete k potoku, který přejdete. Dále vede cesta do polí. Sestupujete k řece Marsyangdi, která je pod vámi. Za mostem už je Syange, kde jsou čajovny a hotýlky. Ze vsi je výstup do Jagatu, který působí středověkým dojmem.
Ngadi – Bahudanda: 2 hod..
Bahudanda – Syan: 2 hod..
Syange - Jagat: 1,5 hod..

Z Jagatu do Thonje
Prudce klesáte od Jagatu a stejně prudce stoupáte. Přijdete k vodopádu. Než dojdete k vesnici Chamje, terén se poněkud zmírní. Za vsí opět sestoupíte k řece Marsyandi a po dlouhém mostě ji přejdete. Následuje další stoupání, projděte vesnicí Sattare a pokračujete ve výstupu. Na vrcholu už zbývá jen snadno dojít do Talu. Mezi Talem a Dharapani je nová cesta, která obchází strmé stoupání. Až přijdete na rozcestí, kde vede jedna cesta prudce vzhůru, dejte se vlevo. Přejdete most a pokračujete v cestě údolím po západním břehu řeky. Se starou cestou se znovu sejdete u mostu u Dharapani. Je to temná a špinavá ves, ale je tu několik hotelů. Lepší však je pokračovat do Thonje, které je asi 10 minut cesty odtud.
Jagat – Thonje 6 hod..

Z Thonje do Chame
U Thonje se řeka Marsyandi stáčí na západ. Až obejdete kopec, objeví se před vámi masív Annapúrny II. Brzy dorazíte do Bagarchapu. Nad vesnicí je buddhistický klášter. Zajímavý je vesnický hlavní obchod, který nabízí pozoruhodné zboží. Za vsí se ponoříte do hustého rododendronového lesa, kde můžete potkat i divokou zvěř Trasa míjí malou ves Dhanagyu. Tady si můžete koupit čaj. Za vsí přejdete most před vodopádem a stoupáte do strmých kluzkých schodů. Les končí na planině, kde se rozkládá ves Kodo. Cíl cesty, Chame, je poblíž. Z ubytoven doporučuji nově postavený Tibetan Lodge.
Thonje – Chame: 5,5 hod..

Z Chame do Pisangu
Přes most v Chame stoupáte do starší části vesnice. Projdete vsí Kheku a vstoupíte do lesa směrem na Bhratang. Dnes již existuje i nová trasa, která se mu vyhne a vede po severním břehu. Po této nové cestě míjíte několik čajoven. Půjdete cestou vytesanou do kamene a přejdete často zamrzlý most přes Marsyangdi. Uvidíte skálu vysokou přes 1500 metrů, na jejímž vrcholku je malý chrám. Jdete-li dál zalesněnou trasou, dojdete do klidného otevřeného údolí. Před vámi, za řekou na hnědém kopci, je několik domků – horní konec vesnice Pisang. Dvacet minut chůze odtud je horské jezero.
Chame – Pisang: 5 hod..

Z Pisangu do Manangu
Cesta vede po jižním břehu Marsyangdi, přes potok až do lesa. Stoupáte na hřeben, kde je mnoho modlitebních praporů. Pod sebou vidíte manangské letiště, odkud startují pravidelné letecké spoje. Pak cesta klesá do údolí. Za letištěm je tzv. Trekkers Aid Post, kde vám poskytnou informace o horské nemoci atd. Vegetace už je skrovná, nahnědlé kopce, které se zazelenají jen v letních měsících. Přejdete přes řeku a dojdete do vsi Mungji, nedaleko níž je vesnice Braga. Projdete jí a zanedlouho jste v Manangu.
Manangu. Pisang – Manang : 4 hod..

Manang
Manang je zajímavá vesnice, která stojí za prohlédnutí. Máte za sebou velký výstup a ještě větší vás čeká. Kvůli aklimatizaci je lepší se zde na jeden den zastavit. Je odtud krásný výhled na Annapúrny a příjemná procházka je i po horském hřebenu, který vede k budhistickému klášteru.

Z Manangu do Phedi
Cesta stoupá do Tengi. Za ní jsou jen letní vesnice, které jsou obývané pouze v létě pasáky koz. Za Tengi odbočíte na severozápad a jdete podél Jareng Kholi. Ve vsi Gunsang je malý hotel. Projdete Kutsuanem a vyšplháte se na pláň Lattar. Jsou tu dva hotýlky. Tady je vhodná zastávka s jídlem. Z Lettaru jdete vzhůru na hřeben a pak sestoupíte k řece. Přejdete Jareng Khola a jdete po západním břehu, po čase přejdete řeku ještě jednou. Dojdete až na pláň Thorong Phedi. Je tu jen chatrč, kde se dá přespat. Bývá dost plná a proto je lepší vyrazit na tuto trasu dříve.
Manang – Phedi: 5 hod.

Z Thorong Phedi do Mukthinathu
Je-li špatné počasí, nechoďte průsmykem. Cesta sněhem není dobře vidět a už se stalo, že se tady turisté ztratili. Čerstvý sníh Vám může znemožnit, abyste došli do Muktinathu před setměním. I když nesněží, vždycky tu fouká silný vítr. Počítejte s tím, že to bude velice namáhavý den. Proto je třeba vyrazit na trek brzy. Z Phedi okamžitě začnete stoupat do kopce. Průsmyk je označen modlitebními prapory a vyřezávanými kameny. Sestup na druhou stranu je pomalý, stále strmější. Pod kopcem je ubytovna Chabarbu. Odtud je už cesta do Muktinathu méně příkrá. Uvidíte Dhaulagiri a Thukuche. Přijdete do Muktinathu, posvátného poutního místa pro buddhisty i hinduisty.
Phedi – Thorong La: 4 hod..
Průsmyk Thorong La – Chabarbu.: 2 hod..
Chabarbu. – Mukthinath: 1 hod..

Z Mukthinath do Kagbeni
Pokračujete v klesání a přejdete vesnici Jharkot, pod níž teče řeka Jhong Khola. V Jharkotu je několik ubytoven. Ze vsi procházíte kolem několika stromů do vesnice Khinga. Za ní se cesta dělí: Pravá vede do Kagbeni, levá do Jomsomu. Počítejte, že odtud do Jomsomu půjdete asi 3 hodiny. Kagbeni je jedna z nejzajímavějších vesnic.
Mukthinath - Kagbeni: 2,5 hod.

Z Kag Beni do Pokhari
Závěr treku je slušně vybaven ubytováním, stravováním a veškerým servisem, který potřebujete. Projít tento poslední úsek trvá asi 7 dní. Projdete Jomosonem, největším městem oblasti, kde je letiště, banka, mnoho obchůdků se základními potravinami a dalšími službami. Marfa je okouzlující místo s mnoha kulturními památkami, ubytováni je zde na velice slušné úrovni. Během dalších dnů dojdete do Tatopani, kde je možno se osvěžit v horkých pramenech a potom je to již kousek do Pokhary. Z Gorepani je již pouze tři dny do B.C. Annapúrna.