Kurz První pomoci zaměřený na horolezectví

Dova trvání: 3 dny patek - neděle od 7 - 18hod.  + noční simulace

Zajištění kurzu modulu První pomoci:
Kurz je zajištěn profesionálním týmem zdravotnických záchranářů s praxí z terénu záchranné služby i horské medicíny. 

Obsah kurzu:
1. Obecné pojetí první pomoci v návaznosti na platnou legislativu a základní pravidla jejího poskytování, zkušenosti posluchačů s voláním na krizové linky – diskuse.

2. Dispečink záchranné služby (155,112), reálné ukázky hovorů, priority stanovené dispečerem operačního střediska, postup a cíle.

3. Krizové linky v zahraníčí zjm. mimo EU, jak se dovolat pomoci v exponovaném terénu, signalizace.

4. Obsah lékárny (expediční, turistická, pro každodenní užití). Praktický rozbor obsahů a pomůcek.

5. Poskytování první pomoci v exponovaném terénu hor (zimní / letní), specifika.

6. Přístup k pacientovi v bezvědomí, v prekolapsovém stavu, základní vyšetření nutné pro následující počínání zachránce - diferenciální diagnóza, (praktický nácvik).

7. Kardiopulm resuscitace: dospělý, kojenec, dítě (praktický nácvik). Doplnění postřehy a doporučení z praxe.

8. Cizí těleso v dýchacích cestách a jeho evakuace (praktický nácvik).

9. Využití soudobých pomůcek určených pro laickou první pomoc AED (automat. externí defibrilátor) seznámení s přístrojem, praktické užití.

10.Šokové stavy (typologie) a jejich intervence

11.Krvácení, praktické ukázky intervence tepenného/žilního krvácení v terénu.

12.Zlomeniny, základy fixace a dlahování (užití dlah Samsplit).

13.Základy obvazových technik.

14.Popáleniny – termické zranění (využití přípravku Water – Jel, Burn Free)

15.Intoxikace syntetickou i biologickou noxou (včetně otravy alkoholem)

16.Úrazy elektrickým proudem – důraz na bezpečnost zachránce, priority přístupu k pacientovi.

17.Hypotermie, omrzliny a jejich intervence v přírodě i civilizaci

18.Poranění lebky a páteře, polytrauma a pády z výšek manipulace s pacientem (Praktický nácvik)

19.Život ohrožující stavy (Epileptická ataka, Infarkt myokardu, Astma, Alergie, CMP: cévní mozková příhoda, NZO: náhlá zástava oběhu, hypoglykemické koma…)

20.Horomedicína: Péče o oči v exponovaném terénu výstupu, výšková nemoc apod. - prostor pro diskuzi.

21.Doporučení studijních materiálů.

22.Osvojení poskytování první pomoci modelovými simulacemi, formou zážitkové výuky

Posluchači si v týmu po čtyřech vyzkouší nabyté znalosti na simulaci  akutních stavů, které jsou maskovány s maximální možnou realističností (Pády z výše a rozličná traumata, interní stavy a mnoho dalšího)

- posluchačům je v ceně pokytnut spotřební zdrav. materiál včetně lékáren pro dané simulace akutních stavů


 Slunovrat    
          Montana